Mr. R.J. Kaas

Mr. R.J. Kaas is in 1983 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In hetzelfde jaar is hij beëdigd als advocaat.

Aanvankelijk had mr. R.J. Kaas een algemene praktijk en heeft daarmee veel ervaring opgedaan in het voeren van procedures, het geven van adviezen aan particulieren en bedrijfsleven op allerlei rechtsgebieden.

Daarbij staat voorop dat, voordat een procedure wordt gevoerd, eerst onderzocht wordt of een (minnelijke)regeling tussen partijen kan worden getroffen.

Spreekwoorden “wie vecht om een koe legt er een op toe” en “van de stijfkop en de zot vult de advocaat zijn pot” geven aan dat een minnelijke regeling tussen partijen bijna altijd de voorkeur geniet. Lukt dat niet dan is een procedure onvermijdelijk.

Vanaf het eerste jaar vonden aanstellingen plaats als curator, waarna specialisatie volgde op het gebied van het faillissementsrecht. Door de rechtbank wordt mr. R.J. Kaas dan ook regelmatig aangesteld als curator. De curator werkt onder toezicht van een Rechter Commissaris, rechter binnen de rechtbank.

In zijn werkzaamheden als curator heeft hij te maken met een groot aantal gebieden, waaronder huurrecht, arbeidsrecht, financieringen, bedongen zekerheden, beslag, etc. Daarbij komt de jarenlange ervaring als advocaat, sinds 1983, goed van pas.

Ook is hij lid van INSOLAD, de vereniging van insolventie advocaten, waar aan de leden strenge eisen worden gesteld ten aanzien van de vakbekwaamheid en permanente opleiding.

Naast zijn werkzaamheden als curator staat hij personen en bedrijven bij die strafrechtelijk worden vervolgd.


Meer informatie:   Diensten  |  Faillissementen

© 2012-2021 | all rights reserved