Letselschade

Het zal je maar gebeuren: buiten je schuld loop je letsel op met mogelijk zelfs verlies van je baan. Soms door een verkeersongeval, soms door een misdrijf.

Als er een schuldige is aan te wijzen (een aansprakelijke partij) probeer ik al uw schade te verhalen. De afwikkeling van letselschade, van aansprakelijkheidsstelling tot uitbetaling, is complex maar dagelijkse kost voor mij. Mijn medische achtergrond komt daarbij vaak van pas, het vergroot mijn expertise. Niettemin laat ik mij steeds bijstaan door gerenommeerde medisch specialisten.

Soms is het mogelijk om een versnelde procedure aan te spannen om een uitkering te verkrijgen.

Mijn werkzaamheden bestaan specifieker uit:

  • Het vaststellen van aansprakelijkheid
  • Het vaststellen van de omvang van een materiële en immateriële schadevergoeding
  • De incasso van die schadevergoeding
  • Het zo nodig inschakelen van re-integratiebegeleiding

Het begeleiden van het slachtoffer/de benadeelde partij in het strafproces, waaronder het vragen van een voorschot op de geleden en toekomstige schade.

Bel mij voor een vrijblijvende afspraak.


Meer informatie: Over Mr. A. van der Weijden  |  Diensten  

© 2012-2020 | all rights reserved